MOTEMA

2018-05-17: Mediciner, material och ebola!

Allt material och alla medicinkartonger som inköptes i mars, finns på plats i Mimia.

Det är några veckor sen de sista kartongerna kom fram och förmodligen är några redan tömda!

 

Problemet med internetuppkoppling kvarstår och försvårar möjligheten till kontakt. Forskarna i området öster om Mimia har blivit omplacerade, så tyvärr kan vi inte räkna med deras hjälp. Vi undersöker vilka möjligheter som finns att lösa problemet. Tyvärr är landets politiska situation så ytterst känslig, att normala problemlösningar inte fungerar just nu.

 

De rapporter vi fått visar ändå att arbetet fortsätter, att våra stipendiater gör ett bra arbete på sin utbildning och att mödrar och barn är glada för hjälpen!

 

Ett nytt hot finns på ett avstånd av 30 mil nordväst om Mimia, en ny upptäckt ebolaepidemi! WHO och ett antal hjälporganisationer är i full fart med bekämpning av epidemin. Det rör sig om ca 30 - 40 misstänkta fall, hittills har 4 fall bekräftats via blodprover verkligen vara ebola.

Vi får verkligen hoppas att epidemin kan hindras breda ut sig alltför stort!

 

 

 

2018-03-12: Mediciner transporterade idag

Det som för någon månad sen såg hopplöst ut, har vi nu kunnat lösa! Tack vare forskarna i området öster om Mimia, har vi fått fram rapporter och beställningar med svar på frågorna vi ställt!

 

Sjukhuset är nu målat och läkarna har rapporterat att målaren gjort ett bra arbete! Sjukhusets hygieniska standard har alltså markant förbättrats! Ginèle, som läser till barnmorska, har återvänt till studierna efter en månads ledighet.

 

För en dryg vecka sen skickade vi drygt 18000 kronor till banken i Kinshasa, för inköp av mediciner och material till sjukhuset och till studieavgifter för Ginèle. Idag måndag 12 mars har en del av de inköpta medicinerna och materialet transporterats till Mimia! Vi undersöker möjligheter att få resterande kartonger transporterade.  

 

2018-02-04: Goda och dåliga nyheter!

 

Vår barnmorskeelev, Ginèle, har nu klarat första terminens studier och tester med godkänt resultat! Det är verkligen en god nyhet och något vi kan vara glada över! Att lämna den isolerade byn Mimia inne i regnskogen och flytta till en tätort och börja studera, är en stor utmaning för en ung kvinna i Kongo! Men hon klarade det, vilket bådar gott för framtiden! Nu har hon en månads lov och har rest hem till Mimia. Resan gjordes med båt och motorcykel!

 

Den dåliga och bekymmersamma nyheten är att all kontakt med Mimia, via internet och telefon (via Lokolama, som ligger 12 km söder om Mimia) är bruten! Internet utrustningen fungerar inte och inte heller telefonen i Lokolama. Det är verkligen ett stort bekymmer! Det är sen några veckor det inte gått att nå Mimia, så vi har inga nyheter därifrån.

 

Att i det läget få iväg ett brev till läkarna i Mimia är ett mirakel! Brevet kunde mailas till en fransk forskare i ett område ca 10 – 15 mil öster om Mimia, där WWF har ett team. Hon printade ut brevet och det skickades med en kongoles, som förmodligen gick eller cyklade, till Mimia! Vi träffade henne och hennes svenske kollega i Sverige under julhelgen och hon lovade hjälpa oss om hon kunde någon gång! Vilket var ett mycket värdefullt löfte för oss!

 

Nu väntar vi på besked om att brevet kommit fram och att internet utrustningen åter fungerar!!

 

2017-12-29: Många bidrar

Utöver den hjälp som under året gått direkt via Motema, har även andra bidragit till en bättre sjukvård för befolkningen.

 

En man, som tidigare bott på Mimia och är tekniskt kunnig, har på avstånd kunnat bidra till att operationslampans kvarstående problem nu är löst! Det sista som inte fungerade, var mekanismen för att fixera lampan i ett visst läge. Då en operation skall utföras är det bra att lampans ljus kan fixeras till det område där snittet skall läggas och såret sen skall sys ihop. Fram till strax innan jul tvingades någon hålla i lampan, annars gled den iväg och ljusstrålen kom på annat ställe än i operationsfältet. Teknikern i Sverige har hittat de skruvar och det material som krävdes för att reparera detta! En annan tekniker, baserad på en ort ca 6 mil öster om Mimia, cyklade en hel dag för att ta sig till Mimia och åtgärdade då lampan! Nu lyser lampan i operationssåret och inte bredvid och ingen behöver hålla lampan i rätt läge!

 

Den MAF pilot, som flugit oss flera gånger till Mimia och då besökt sjukhuset, har via sina vänner i USA kunnat bidra. Piloten noterade att det saknades madrasser i några sängar och att de madrasser som fanns, var i dåligt skick. Då han fick frågan från sina vänner om de kunde hjälpa till på något sätt för att förbättra hälsovården någonstans i Kongo, tänkte han på Mimia! Han berättade om vad han sett och vännerna skickade sin gåva, piloten köpte madrasser i Kinshasa och transporterade dem till Mimia. Piloten, som är van och erfaren, skulle senare flyga med en nyutbildad pilot och göra en sorts examenslandning på Mimias flygfält, som bedöms vara det svåraste att landa på. Vid en sådan flygning får inte passagerare tas med, däremot kunde madrasserna transporteras! Och till ingen kostnad!

Pilotens foto efter en lyckad landning med madrasser:

 

 

2016-04-29: Nya foton, medicinkartonger och färgburkar finns under Foton! 

 

ARKIV, klicka här för tidigare inlägg

 dscn2837.jpg

  Afrikas hjärta "motema" i fågelperspektiv

Du är välkommen att använda din entrébiljett till Mimia! Följ utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo, landet med världens fattigaste befolkning. Mimia ligger i Mai Ndombe området i nordöstra delen av Bandundu provinsen, nordost om huvudstaden Kinshasa och är ett svårtillgängligt område. Där finns ett sjukhus och en läkare, en barnmorska och sjuksköterskor. De skall ge hälsovård till en befolkning på ca 60.000 invånare i ett område med en radie på nästan 10 mil runt Mimia. Sjukhuset byggdes 1978 med biståndspengar från Sverige. Idag behövs våra bidrag för att fler kvinnor skall överleva förlossningen, för att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och för att förbättra hela folkets hälsa.

Vi vill:

Informera om okända delar av Kongo och förbättra människors levnadsvillkor i dessa fattiga och isolerade områden. Vi satsar på att fler kvinnor i Mimia området skall överleva förlossningen, att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och att  hela folkets hälsa skall förbättras.

 Tillsammans kan vi ”göra skillnad”!

Vill Du bidra? En förlossning kostar 150 kronor och ett kejsarsnitt 1200 kronor.

Bankgironummer: 134-3557. 

Swish nummer Motema Kongo: 1233991437 

Alla medel tillfaller i sin helhet Motema.

Våra vänner i Kongo tackar för ditt bidrag!

Du får ett Gåvobevis per mail med kongomotiv om du mailar, motemainfo@gmail.com, efter att du gjort din inbetalning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)