MOTEMA

2018-10-07: Nyheter från Mimia

Våra stipendiater har efter sommarlov återupptagit sina studier!

Ginèle, som studerar till barnmorska på skola i Bokoro, har nu börjat sitt andra år. Hon fick godkända betyg efter ett års studier och uppskattande ord från skolans ledning.

De två medicinstudenterna vid UPC i Kinshasa gör nu en praktikperiod, innan de fortsätter den teoretiska utbildningen senare i höst.

 

Material från Sverige finns i Kinshasa!
En begagnad operationslampa som är genomgången av en kunnig ingenjör har transporterats med båt från Sverige och väntar nu på vidare transport in i landet! Den skall monteras på taket till en sjukstuga i Ipope, ca 6 mil öster om Mimia. Läkarna på Mimia är ansvariga för verksamheten i Ipope och har uttalat önskemål om att få en operationslampa dit. Där finns en specialutbildad sjukvårdare, som kan utföra kejsarsnitt och andra akuta operationer. Men det finns ingen annan belysning att använda än fotogenlampa eller ficklampa! Vi kan alla förstå riskerna med att operera utan god belysning! Sjukstugan kommer att behöva lite målarfärg, myggnät och andra förbättringar, innan lampan kan monteras. Dessutom skall solpaneler och annat material inköpas.

 

18 banankartonger fyllda med rullade förband finns också för vidare transport till Mimia. En kvinna i Holland, som bor i Dalarna sommartid, har tillverkat förband av gamla lakan! Dessa förband är mycket uppskattade, då de är stadiga och hållbara. De som kan köpas i landet är tillverkade av tunn gasväv och håller inte så länge i det fuktiga klimatet.

 

Just nu planeras inköp av mediciner till Mimia. Vår kontaktperson i Kinshasa har fått en lista över de mediciner som behövs och en beställning skall göras till veckan.

 

Alltså – verksamheten i hela Mimia hälsozon fortsätter! Vårt bidrag behövs för att förbättra barns och kvinnors hälsa i en isolerad del av Kongo! Vikten av arbetet går knappast att beskriva. I Kongo pågår, sedan drygt två månader, årets andra Ebola epidemi, i landets östra delar. Den är inte under kontroll ännu och WHO som leder arbetet uttrycker stora bekymmer över läget. Att ha ett gott och fungerande hälsovårdsarbete, utgör en garanti för att epidemier kan hanteras och bekämpas bra! Utan en basal hälsovård kan epidemier som Ebola, få snabbare utbredning och blir svårare att kontrollera. Vår insats i Mimia bidrar till en god basal hälsovård!

 

Läkare, sjukvårdspersonal och befolkningen på Mimia hälsar alla!

 

Operationssalen i sjukstugan, Ipope. Här skall operationslampan monteras!

 

2018-07-10: Att bryta isolering och ge upplysning

I den isolerade by som Mimia utgör kan tiden ibland tyckas stå stilla! Jag minns från mina år där, hur livet kretsade kring sjukhusets problem gällande mediciner och transport av material till sjukvårdsenheter ännu längre bort i regnskogen! Då var det endast en kortvågsradio som garanterade kontakt med omvärlden! Idag borde det finnas möjlighet för läkare och andra att utnyttja internetuppkoppling och därmed ha kontakter med omvärlden, långt bortom regnskogens och landets gränser, ja ända så långt som till Europa och Sverige! Nu finns apparaturen på plats, men ingen har betalat den avgift som krävs för att uppkoppling skall ske! Det framstår mer och mer som en effekt av landets korrumperade regering och centralt ansvariga. Därför är nyhetsförmedlingen sparsam!

 

För någon vecka sen, flög ett MAF plan till Mimia och distribuerade de vacciner som skall användas för att garantera att spädbarn och gravida kvinnor får det skydd som är möjligt att ge mot olika infektionssjukdomar. Den insatsen, transport av vacciner till hela provinsen Mai Ndombe, har bedömts av hälsoministeriet vara ett utmärkt exempel på vad samarbete mellan ansvariga i landet och en utländsk finansiär kan leda till! Mai Ndombe provinsen är nummer fyra av 26 provinser då det gäller vaccinationsresultat i hela landet!

 

Vår kontaktperson i Kinshasa, läkaren Baudouin Makuma fanns ombord på planet för att övervaka vaccindistributionen. Det gjorde att han också fick tillfälle att prata med läkarna på Mimia. De uttryckte tacksamhet över det stöd som dels distributionen av vacciner utgör och dels över det stöd som Motema bidrar med!

 

Ginèle, som läser till barnmorska, kommer snart att få sommarlov. Våra två läkarstudenter i Kinshasa, kommer också snart att få sommarlov efter ett intensivt läsår. Det bidrag som våra stipendier utgör, kan tyckas vara små med svenska ögon mätt, men i Kongo, är det en stor tillgång! Utan vårt bidrag, skulle studiemöjligheten ha varit mycket begränsad för våra stipendiater!

 

Just nu har vi en möjlighet att bidra till att internet åter fungerar för läkarna på Mimia! Det är naturligtvis en kostnad förenad med detta. Material, installation, en expert som skall flyga dit med materialet och övernatta. Experten skall också instruera någon på plats, som kan åtgärda mindre problem som kan uppstå. En annan möjlighet som det just nu arbetas med, är att förse en sjukvårdsenhet 6 mil öster om Mima med en operationslampa och solpaneler. Lampan är på väg till Kongo. En tidigare missionär på Mimia, ingenjör och expert inom området, räknar på vilka effekter som behövs för att garantera det ljus som krävs över operationsbordet!

 

Att få ljus över operationsbordet och kunna kommunicera med omvärlden, kan bidra till att isoleringen bryts och blir uthärdlig!

 

Som ni kan ana, finns det möjligheter att bidra till dessa insatser! En liten summa gör att hela kostnaden kan tas och planerna förverkligas!

 

Från Mimia kommer varma hälsningar till er alla!

 

 

2018-05-17: Mediciner, material och ebola!

Allt material och alla medicinkartonger som inköptes i mars, finns på plats i Mimia.

Det är några veckor sen de sista kartongerna kom fram och förmodligen är några redan tömda!

 

Problemet med internetuppkoppling kvarstår och försvårar möjligheten till kontakt. Forskarna i området öster om Mimia har blivit omplacerade, så tyvärr kan vi inte räkna med deras hjälp. Vi undersöker vilka möjligheter som finns att lösa problemet. Tyvärr är landets politiska situation så ytterst känslig, att normala problemlösningar inte fungerar just nu.

 

De rapporter vi fått visar ändå att arbetet fortsätter, att våra stipendiater gör ett bra arbete på sin utbildning och att mödrar och barn är glada för hjälpen!

 

Ett nytt hot finns på ett avstånd av 30 mil nordväst om Mimia, en ny upptäckt ebolaepidemi! WHO och ett antal hjälporganisationer är i full fart med bekämpning av epidemin. Det rör sig om ca 30 - 40 misstänkta fall, hittills har 4 fall bekräftats via blodprover verkligen vara ebola.

Vi får verkligen hoppas att epidemin kan hindras breda ut sig alltför stort!

 

 

 

 

ARKIV, klicka här för tidigare inlägg

 dscn2837.jpg

  Afrikas hjärta "motema" i fågelperspektiv

Du är välkommen att använda din entrébiljett till Mimia! Följ utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo, landet med världens fattigaste befolkning. Mimia ligger i Mai Ndombe området i nordöstra delen av Bandundu provinsen, nordost om huvudstaden Kinshasa och är ett svårtillgängligt område. Där finns ett sjukhus och en läkare, en barnmorska och sjuksköterskor. De skall ge hälsovård till en befolkning på ca 60.000 invånare i ett område med en radie på nästan 10 mil runt Mimia. Sjukhuset byggdes 1978 med biståndspengar från Sverige. Idag behövs våra bidrag för att fler kvinnor skall överleva förlossningen, för att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och för att förbättra hela folkets hälsa.

Vi vill:

Informera om okända delar av Kongo och förbättra människors levnadsvillkor i dessa fattiga och isolerade områden. Vi satsar på att fler kvinnor i Mimia området skall överleva förlossningen, att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och att  hela folkets hälsa skall förbättras.

 Tillsammans kan vi ”göra skillnad”!

Vill Du bidra? En förlossning kostar 150 kronor och ett kejsarsnitt 1200 kronor.

Bankgironummer: 134-3557. 

Swish nummer Motema Kongo: 1233991437 

Alla medel tillfaller i sin helhet Motema.

Våra vänner i Kongo tackar för ditt bidrag!

Du får ett Gåvobevis per mail med kongomotiv om du mailar, motemainfo@gmail.com, efter att du gjort din inbetalning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.