MOTEMA

2019-11-08

Mimia idag 

Arbetet har fortsatt under hösten, med nya patienter, ny läkare och nya utmaningar! En av de läkare som tjänstgjorde i Mimia hälsozon förflyttades i augusti till en hälsozon söderut och under några veckor fanns endast en läkare i tjänst. Detta var naturligtvis inte bra! Men sedan någon vecka tillbaka finns ytterligare en läkare i tjänst med placering på sjukhuset.

En ny utmaning är att MAF piloterna inte vill gå ned med det stora planet, som tar ca 1200 kg last, på landningsbanan i Mimia. Det försvårar all transport och fördyrar den, eftersom de plan som nu kan gå ned i Mimia tar endast ca 425 kg. Detta berör exempelvis vaccintransporterna. Att piloterna inte vill gå ned med det stora planet, beror på att landningsbanan är ”svår”; den gör en sväng i ena änden och då skogen finns alldeles intill banan, upplevs den ofta både för smal och för kort. Vi hoppas att detta skall kunna åtgärdas, men behöver instruktioner från piloterna och villiga arbetare, som kan förändra landningsbanans utseende! 

En annan, ny utmaning är effekten av ett tropiskt oväder med ”regn, åska, blixt och dunder”, för några veckor sen. Resultatet blev att strömförsörjningen till belysning på sjukhuset, till operationslampan och till internetapparaturen är bruten. Den fungerar dagtid, då solen lyser på solpanelerna och apparaturen kan kopplas direkt, men den fungerar inte på natten, då batterierna är utslagna. Den senaste veckan har ett intensivt arbete pågått, med planering av en insats för att återställa strömförsörjningen! Batterier och annat material skall köpas i Kinshasa, transporteras med MAF plan (se ovan) och installeras. Samtidigt som en tekniker är på plats, skall han ge en sorts ”kompetensutbildning” till de lokala tekniker som är ansvariga för kontroll av solpaneler, batterier och all utrustning knuten till strömförsörjningen. Equmeniakyrkan (samarbetspartner till den lokala kyrkan CEBU) i Sverige har lovat att finansiera detta arbete. 

I mitten av september genomfördes en vaccintransport, med det lilla planet. Om ca 2 veckor skall de två läkare som föreläste för 30 sjukvårdare i augusti, återkomma för att följa upp arbetet! De skall då besöka sjukvårdarna, i deras arbetssituation och se hur de har kunnat tillämpa de nya kunskaper de fick i augusti. Båda dessa aktiviteter finansieras av MAF Sweden. 

De studenter som får stipendium via Motema är nu igång igen efter sommaruppehållet. Det är de två medicinstudenterna i Kinshasa och en barnmorskeelev på skolan i Bokoro. 

Läkare, studenter, kvinnor och barn från Mimia hälsar till alla i Sverige! Vår insats får en otrolig effekt inom ett område stort som Värmland med drygt 60000 invånare. Tack till er alla som bidrar på olika sätt!

 

2019-08-22

Mimia besök under tre dagar!

Vi har besökt Mimia! Under tre dagar fanns vi där! Vi mötte läkarna! Vi mötte barnmorskan! Vi såg medicinlagret! Vi såg sjukhuset och de nyförlösta kvinnorna! Vi var där då Internet installerades. Vi mötte de 30 sjukvårdare som deltog i den kompetensutbildning, som de saknat sedan 12 år tillbaka!

Kompetensutbildningen för de 30 sjukvårdarna pågick under två veckor. På schemat fanns Lepra, Tuberkulos och Kvinnors hälsa. Den kursen, liksom internet utrustningen och installationen finansierades av MAF Sweden.

Alla är tacksamma och glada över den hjälp som förmedlas.

Den 14 september sker nästa vaccindistribution, bl.a. till Mimia. Det är MAF Sweden som finansierar den distributionen.

Några foton från vårt besök:

Parabolen på plats!

Nybliven mor efter nattens kejsarsnitt!

Vår barnmorskeelev tillbringade sommarlovet i sin hemby, Mimia

 

Läkaren Godé föreläser om Kvinnors hälsa

De två föreläsarna, José, ansvarig för Lepra och Tuberkulos bekämpning i provinsen och Godé, ansvarig i provinsen för arbetet att förbättra kvinnors hälsa.

Barn på Mimia som hälsar till alla i Sverige!

 

2019-07-20

Nu planeras nästa steg!

 

Vi går nu vidare med kompetensutbildning och installation av internetutrustning på Mimia!

Måndag den 5 augusti kommer den stora MAF Caravanen  att landa på Mimia med värdefullt innehåll: Allt som behövs för att internetuppkoppling skall bli möjlig, material för ett 30 tal deltagare i en 10 dagars kurs, två föreläsare från Inongo och vår kontaktperson, läkaren Baudouin Makuma! Dagen därpå vänder Caravanen åter till Kinshasa efter att IT teknikern gjort sitt arbete och internetuppkopplingen fungerar! Det är vår förhoppning!

Kompetensutbildningen pågår i 10 dagar och sjukvårdarna skall få bättre kunskap om hur kvinnors hälsa förbättras, hur sjukdomar undviks under graviditeten, hur de kan upptäcka lepra och tuberkulos hos patienter som kommer till deras vårdenheter. Efter avslutad kurs återvänder de till sina vårdenheter och föreläsarna blir hämtade med ett MAF flyg, för resan till Inongo.

 

Samtidigt som detta äger rum, kommer Agneta och Gunnar att besöka Mimia! Under tre dagar möter vi läkare, personal, vänner och patienter, vi kommer att kunna ge en hälsning till kursdeltagarna och vi kommer att samtala med läkarna och sjukvårdarna om deras arbete. Efter besöket på Mimia deltar vi i kyrkans 100 års jubileum på en plats som heter Bendela och ligger väster om Mimia, inte långt från staden Bandundu.

 

Mimia ligger ca 1300 km fågelvägen från Ebolaepidemins center, så risken för smitta i samband med denna epidemi är ytterst liten. Men för framtiden finns inga garantier för att en liknande epidemi inte uppstår i Mimias närhet. Byn ligger inne i regnskogen och folket lever i nära gemenskap med de vilda djuren i skogen.

 

WHO:s beslut om att utlysa ett internationellt nödläge i Kongo, p.g.a. Ebola epidemin, påverkar landet. Men det arbete som vi deltar i på Mimia, kan beskrivas som en insats för att motarbeta epidemier som får så dödliga konsekvenser! Vi förbättrar kvinnors och barns hälsa, vi erbjuder folket förebyggande insatser med vaccinationer och befolkningen får veta hur man skyddar sig mot smitta av olika slag och de får lära sig att magi (ndoki) inte förklarar dödliga sjukdomar, de får lära sig att det finns virus och bakterier! Så allt det vi gör tillsammans med hälsovårdspersonalen i Mimia området har stor betydelse, nu och för framtiden!

 

2019-06-17

MAF garanterar vaccintillgången i Mimia!

 

Nu har den första insatsen via svenska MAF ägt rum! Distribution av vaccin till Mimia ägde rum fredag den 7 juni. Med samma flygning distribuerades vaccin till fyra andra hälsozoner i nordöstra Mai Ndombe provinsen. Vi spakarna i det stora MAF planet, med 876 kg last, satt den vane och i området välkände piloten Dan Carlsson. Vår kontaktperson i Kinshasa, läkaren Baudouin Makuma fanns med på planet, liksom en representant för statens vaccinationsprogram, PEV. Tack vare PEV ges vaccinet gratis och det garanteras att varje plats får rätt mängd och rätt sorts vaccin. I lasten fanns också spetsar, sprutor, registreringsblanketter och skräpuppsamlare! Vaccinet togs direkt till kylutrymmen och är i viss mån nu transporterat ut till avlägsna byar där barn och kvinnor redan vaccinerats.

 

Vaccin för barn, nyfödda och upp till fem års ålder, samt vaccin till gravida kvinnor fanns med i vaccinlådorna. Detta ger skydd mot mässling, polio, tuberkulos, difteri och andra smittosamma sjukdomar. Gravida kvinnor får vaccin mot stelkramp som förhindrar allvarliga sjukdomstillstånd under graviditeten.

 

Just nu pågår en allvarlig mässlingsepidemi i stora delar av Kongo. Det är flera diagnostiserade fall och även flera döda i denna epidemi, än i den dödliga Ebola epidemin i nordöstra delen av landet. Experter bedömer att mässlingsepidemin beror på den dåliga distributionen av vaccin, på att man inte kan förvara vaccinet kallt och att befolkningen är ovan vid att få sprutor!

 

De förebyggande insatserna och vårt stöd till hälsozonen Mimia, garanterar att epidemier av olika slag inte uppstår i området och att befolkningen har en vana vid hälsovårdsinsatser!

Allt för att på sikt bidra till en förbättrad hälsa bland kvinnor och barn och befolkningen i sin helhet!

 

Vid det korta besöket på Mimia, fick Baudouin Makuma möjlighet att samtala med ansvarig läkare för sjukhuset och kunde berätta om de insatser som nu planeras. Den informationen togs emot med glädje och läkare och befolkning ser fram emot nästa besök!

 

Tack till er alla för era bidrag!!

Vaccinlådor lastas av planet under barnens intresserade blickar!

Piloten Dan Carlsson har utfört sitt uppdrag och skall strax lyfta från Mimia

 

2019-05-23

Motema har en ny samarbetspartner från denna månad! Läs under fliken Partners!

 

2018-12-28: Gott Nytt År 2019!

Nu avslutas snart detta år 2018. Vi har gjort stora insatser och ni har alla varit generösa!

Drygt 94 000 kronor har skänkts till Motemas konto under 2018! Av dessa har drygt 50 000 överförts till våra tre stipendiater (en barnmorskestudent och två läkarstudenter), drygt 20 000 har överförts till inköp av mediciner och sjukvårdsmaterial och 12 000 har överförts till inköp av utrustning, solpaneler och annat material till sjukhuset.

Det är en fantastiskt fin hjälp vi bidragit till! Sjukvårdspersonal, kvinnor, barn, bybefolkning och studenter är tacksamma!

Nu får vi ta sats inför 2019 och förhoppningsvis skall vi kunna fortsätta vår hjälpinsats!

Situationen i Kongo är just nu mycket kaotisk, presidentval skall hållas på söndag, men det kommer ständigt nya beslut och direktiv från valkommissionen. För den som är intresserad, finns information att läsa på Agnetas blogg, adressen finns i spalten till höger; albloggbok o.s.v.

Än en gång; Varmt Tack för alla gåvor under detta år!

En iscensatt operation efter avslutad installation av lampa och solpanel!                               

Fullastat MAF plan med piloten längst fram! Snart på väg!

Planet har landat i Ipope och materialet fördelas för transport!

Transporten från planet till sjukstugan har börjat!

Sjukstugan redo att ta emot allt material! Gamla solpaneler 

på taket, går till en frys för vaccinförvaring.

 

2018-12-19: Motema i Sändaren

Lördag den 1 december blev en dag med stor glädje för befolkningen i de isolerade byarna Mimia och Ipope. De två byarna ligger i nordöstra delen av Mai Ndombe provinsen i Demokratiska Republiken Kongo (DRK), ca 60 mil fågelvägen, nordost om Kinshasa.

Ett stort MAF (Mission Aviation Fellowship) plan lämnade Kinshasa tidigt på morgonen. Det var fyllt med material till de två platserna; solpaneler, batterier, kablar, en nyrenoverad operationslampa, ett tiotal kartonger med mediciner, 18 banankartonger fyllda med förbandsrullar, en tekniker som skall installera solpaneler och lampa i en sjukstuga i Ipope, två läkare som övervakade transporten till de två platserna och uppmuntrade sina kollegor på Mimia sjukhus.

Sjukstugan i Ipope, ca 6 mil öster om Mimia, har de senaste veckorna reparerats, så att solpaneler och operationslampan skall kunna installeras och hänga kvar sen de monterats!

Det enda sättet att snabbt ta sig till dessa byar, är att flyga. Annars kan man ta sig till fots, med cykel eller motorcykel i kombination med flodresor, resor som skulle ta 1 - 2 veckor om man startar i Kinshasa!

Upptagningsområdet för sjukhuset i Mimia är lika stort som Värmland till ytan, men mera glesbefolkat. Två läkare ansvarar för hälsovården i området och dessutom finns 1 utbildad barnmorska och några sjukvårdare som lärt sig utföra akuta operationer. En operationsutbildad sjukvårdare är placerad i Ipope och har redan utfört ett antal kejsarsnitt och andra akuta operationer i ljuset av en fotogenlampa eller ficklampa! Riskerna för komplikationer är stora då en operation utförs i sådant ljus! Betydligt mindre risker då ingreppen utförs i ljuset från en ”riktig” operationslampa!

Lördagens insats var möjlig tack vare ett samarbete mellan flera organisationer, en myndighet i DRK och privata aktörer; CEBU (baptistsamfundet i området), Världsbanken, företaget Nogap i Sverige, MAF, ett holländskt par, Hälsoministeriet i DRK, Equmeniakyrkan i Sverige och dess medarbetare i DRK, en ingenjör, tidigare missionär i området och flera privatpersoner som skänkt ekonomiska bidrag för att bidra till förbättring av hälsovården i Mimiaområdet. 

CEBU har det operativa ansvaret för Mimia hälsozon och många av de anställda inom sjukvården är medlemmar i församlingarna. Världsbanken finansierade reparationen av sjukstugan, som byggdes på 70-talet med Sida medel, förmedlat via Svenska Baptistsamfundet. Företaget Nogap inspirerade till satsningen ”Motema hjälper Mimia” och ger fortsatt stöd till hälsovårdsarbetet i Mimia, tillsammans med flera privatpersoner. Ett holländskt par, som sommartid bor i Sverige, har tillverkat och transporterat förbandsrullarna till Sverige. MAF piloten accepterade att arbeta en lördag och göra en ansträngande flygning med flera mellanlandningar, till det isolerade området! Flygfältet i Mimia ligger inne i regnskogen och eftersom det nyss regnat, fastnade hjulen i det mjuka underlaget! Flygplatsen i Ipope ligger på savannen och erbjöd inga landnings- eller startproblem. Hälsoministeriet är arbetsgivare för de två läkarna och ger också en liten lön till ett antal sjukvårdare i området. Equmeniakyrkans satsning ”Hälsa för alla i Kongo” bidrog med viss finansiering och bidrar också till andra insatser i området.  Den pensionerade missionären och ingenjören har fortfarande stor del av sitt hjärta i området och har tidigare även bidragit till att operationslampan i Mimia fungerar felfritt.

Då Equmeniakyrkans satsning ”Hälsa för alla i Kongo”, inte når de uppsatta målen för att förbättra hälsovården, kvinnors och barns hälsa, är det en stor förmån att kunna samarbeta på det sätt som skedde denna lördag! Då våra missionsinsatser inte räcker till, är det viktigt att söka andra samarbetspartners och vara villig att samarbeta! Det är en fantastisk upplevelse att få känna delaktighet i denna insats! Människorna i Mimia och Ipope fascinerades av allt detta och undrar hur det kommer sig att folk så långt borta bryr sig om dem och tackar Gud för hans omsorg!

2018-12-13: Revision utförd

I tisdags var vi inbjudna till Grötmingel på Nogap i Västerås. Vi fick presentera arbetet för ett 30 tal av deras kundrepresentanter, svara på frågor och peka ut Mimia och Ipope på Kongokartan. Men främst genomfördes revision av senaste årets bokföring och verifikationer. Vi blev godkända utan anmärkningar! Så – du kan fortsätta att ge dina gåvor och vara trygg i tanken att de används på rätt sätt!

2018-12-13: En stor dag i Mimia och Ipope

Lördag den 1 december hände det: ett stort MAF plan lämnade Kinshasa tidigt på morgonen, för att flyga till Mimia och Ipope! Det var fyllt med material till de två platserna; solpaneler, batterier, kablar, en nyrenoverad operationslampa, ett tiotal kartonger med mediciner, 18 banankartonger fyllda med förbandsrullar och teknikern som skulle installera solpaneler och lampa i sjukstugan i Ipope. De senaste veckorna har sjukstugan reparerats, så att solpaneler och operationslampan skall kunna installeras och hänga kvar sen de monterats!

I Mimia hade det nyss regnat, så planets hjul fastnade i leran! Men eftersom det var två piloter med, kunde de komma loss. Dessutom var planet lättare då det skulle lyfta därifrån, eftersom medicin- och förbandskartonger lastades av där. Flygfältet i Ipope, ligger på savannen, så där var det inga problem, men det var gråa moln över hela området.

Teknikern stannade kvar i Ipope och har nu återvänt till Kinshasa, efter att ha installerat solpaneler och operationslampan. Han var imponerad av svenskarnas vilja att hjälpa människor i en by så långt borta! Och visst är det något speciellt över att kunna delta i ett arbete som detta! Sjukvårdare och befolkningen i Ipope gläds över att ha en fungerande operationslampa, som kommer att underlätta genomförandet av operationer och kejsarsnitt. Även läkarna i Mimia uppskattar den nya lampan! De ser ju folkets och kvinnornas behov av bra sjukvård.

Befolkningen i Mimia och Ipope, de två läkarna, en tekniker från Kinshasa och vår kontaktperson i Kinshasa, samt kvinnor i området – alla hälsar och tackar givarna för en generös insats!

OBS: Foton kommer senare!

 

 

2018-10-07: Nyheter från Mimia

Våra stipendiater har efter sommarlov återupptagit sina studier!

Ginèle, som studerar till barnmorska på skola i Bokoro, har nu börjat sitt andra år. Hon fick godkända betyg efter ett års studier och uppskattande ord från skolans ledning.

De två medicinstudenterna vid UPC i Kinshasa gör nu en praktikperiod, innan de fortsätter den teoretiska utbildningen senare i höst.

 

Material från Sverige finns i Kinshasa!
En begagnad operationslampa som är genomgången av en kunnig ingenjör har transporterats med båt från Sverige och väntar nu på vidare transport in i landet! Den skall monteras på taket till en sjukstuga i Ipope, ca 6 mil öster om Mimia. Läkarna på Mimia är ansvariga för verksamheten i Ipope och har uttalat önskemål om att få en operationslampa dit. Där finns en specialutbildad sjukvårdare, som kan utföra kejsarsnitt och andra akuta operationer. Men det finns ingen annan belysning att använda än fotogenlampa eller ficklampa! Vi kan alla förstå riskerna med att operera utan god belysning! Sjukstugan kommer att behöva lite målarfärg, myggnät och andra förbättringar, innan lampan kan monteras. Dessutom skall solpaneler och annat material inköpas.

 

18 banankartonger fyllda med rullade förband finns också för vidare transport till Mimia. En kvinna i Holland, som bor i Dalarna sommartid, har tillverkat förband av gamla lakan! Dessa förband är mycket uppskattade, då de är stadiga och hållbara. De som kan köpas i landet är tillverkade av tunn gasväv och håller inte så länge i det fuktiga klimatet.

 

Just nu planeras inköp av mediciner till Mimia. Vår kontaktperson i Kinshasa har fått en lista över de mediciner som behövs och en beställning skall göras till veckan.

 

Alltså – verksamheten i hela Mimia hälsozon fortsätter! Vårt bidrag behövs för att förbättra barns och kvinnors hälsa i en isolerad del av Kongo! Vikten av arbetet går knappast att beskriva. I Kongo pågår, sedan drygt två månader, årets andra Ebola epidemi, i landets östra delar. Den är inte under kontroll ännu och WHO som leder arbetet uttrycker stora bekymmer över läget. Att ha ett gott och fungerande hälsovårdsarbete, utgör en garanti för att epidemier kan hanteras och bekämpas bra! Utan en basal hälsovård kan epidemier som Ebola, få snabbare utbredning och blir svårare att kontrollera. Vår insats i Mimia bidrar till en god basal hälsovård!

 

Läkare, sjukvårdspersonal och befolkningen på Mimia hälsar alla!

 

Operationssalen i sjukstugan, Ipope. Här skall operationslampan monteras!

 

 

 

 

 

 

 

ARKIV, klicka här för tidigare inlägg

 dscn2837.jpg

  Afrikas hjärta "motema" i fågelperspektiv

Du är välkommen att använda din entrébiljett till Mimia! Följ utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo, landet med världens fattigaste befolkning. Mimia ligger i Mai Ndombe området i nordöstra delen av Bandundu provinsen, nordost om huvudstaden Kinshasa och är ett svårtillgängligt område. Där finns ett sjukhus och en läkare, en barnmorska och sjuksköterskor. De skall ge hälsovård till en befolkning på ca 60.000 invånare i ett område med en radie på nästan 10 mil runt Mimia. Sjukhuset byggdes 1978 med biståndspengar från Sverige. Idag behövs våra bidrag för att fler kvinnor skall överleva förlossningen, för att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och för att förbättra hela folkets hälsa.

Vi vill:

Informera om okända delar av Kongo och förbättra människors levnadsvillkor i dessa fattiga och isolerade områden. Vi satsar på att fler kvinnor i Mimia området skall överleva förlossningen, att fler barn skall överleva de första åren av sitt liv och att  hela folkets hälsa skall förbättras.

 Tillsammans kan vi ”göra skillnad”!

Vill Du bidra? En förlossning kostar 150 kronor och ett kejsarsnitt 1200 kronor.

Bankgironummer: 134-3557. 

Swish nummer Motema Kongo: 1233991437 

Alla medel tillfaller i sin helhet Motema.

Våra vänner i Kongo tackar för ditt bidrag!

Du får ett Gåvobevis per mail med kongomotiv om du mailar, motemainfo@gmail.com, efter att du gjort din inbetalning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.