Partners

Vi har följande samarbetspartners:

Nogap

Nogap är företaget i Västerås som beslutat att ge en annorlunda julhälsning 2012. Den innebär att Nogap bekostar ett antal förlossningar för kvinnor i Mimiaområdet. Nogap har tagit initiativ till denna insats, som kommer att förbättra kvinnors hälsa markant. Nogap garanterar god kontroll av alla transaktioner till och från bankgirokontot knutet till "Motema"; 134-3557. Vill du veta mer om Nogap: www.nogap.se

Handelsbanken

Lokalkontoret i Ludvika sponsrar "Motema". 

Hälsovårdspersonal i Mimia

På sjukhuset och sjukstugan i Mimia finns personal som ansvarar för arbetet på olika sätt. Sjukvårdare, barnmorskor, läkare, administratör och ansvariga för apoteks- och material-förråd. Läkarna har statlig anställning, vilket innebär att de får en liten lön, då löner kan betalas och att de blir inbjudna till vidareutbildning, då kurser kan ordnas i Mai Ndombe området. Även sjukvårdarna har en statlig anställning, vilket ger i prinicip samma förmåner som för läkarna. Personalen har en vilja att göra ett bra arbete, de har kompetens, men resurser saknas, både vad gäller finansiering av arbetet och materialtillgång. Även om staten är ytterst ansvarig för personal och strategi för hälsovårdsarbetet, har även en kyrka ett ansvar för arbetet. Den kyrkan, CEBU, är en fortsättning på det arbete som svenska missionärer startade i början av 1900-talet i Mai Ndombe och i början av 50-talet i Mimia. Det finns inget krav att personalen skall tillhöra den kyrkan.  

CEBU

CEBU är den lokala protestantiska kyrkan i Mai Ndombe området och har kontakt med Sverige och Equmeniakyrkan. Den har ca 30.000 medlemmar i ett 60 tal församlingar i Mai Ndombe området och i Kinshasa. Utöver den rent kyrkliga verksamheten bedriver den också hälsovård, ansvarar för några skolor och arrangerar i samarbete med Sverige ett s.k. alfabetiseringsprojekt, som vänder sig till vuxna och främst kvinnor. Hälsovårdsarbetet leds av en läkare bosatt på en ort som heter Semendua, där också kyrkans huvudkontor finns.

 ODDM

ODDM är en förkortning av det franska namnet ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE MAI NDOMBE. ODDM är en frivillig organisation, NGO som bildades 2010, med syfte att bidra till bättre levnadsförhållanden i Mai Ndombe området och göra det på ett sätt som ger bestående resultat. ODDM har en styrelse som består av läkare, administratörer, en jurist och en ekonom. Alla har relationer till Mai Ndombe, de härstammar därifrån, är födda där eller har arbetat där. Kyrkan CEBU är också representerad i styrelsen. Agneta har samarbetat med många av styrelsens medlemmar och har kontinuerlig kontakt med dem.

Idag samordnar ODDM de hälsovårdsprojekt som pågår i området, upprättar projektansökningar, rapporterar till givare och följer upp och besöker arbetet i fält. De viktigaste insatserna är lepra och tuberkulosbekämpning och ett vaccinationsprogram som innebär att hela Mai Ndombe området får vaccin via flyg, 4 gånger per år. ODDM ordnar även kurser för hälsovårdspersonalen i området. ODDM:s styrelse och den läkare som koordinerar insatserna är alla mycket kompetenta och har viljan att förbättra hälsotillståndet för befolkningen i Mai Ndombe. Bristande resurser utgör ett stort problem och bidrar till att alla planer inte kan verkställas. ODDM försöker via olika kontakter hitta nya finansiärer, något som idag är ganska svårt.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.